(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

„ Et non facere, facere est. – powstrzymywanie się od działania jest także działaniem”

Zakres terytorialny

Kancelaria Komornika Piotra Pietrasika znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.