(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

„In dubio pro reo. – wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego”

Systemy informatyczne

W celu podniesienia skuteczności oraz przyspieszenie postępowania egzekucyjnego,
w kancelarii zostały wdrożone m.in. następujące systemy:

Daje możliwość szybkiego uzyskania informacji dotyczących źródeł dochodów dłużnika, co znacznie usprawnia postępowanie egzekucyjne

Wyszukiwarka zawierająca kompleksową bazę aktów prawnych oraz informacji z dziedziny prawa.

Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej – dzięki któremu obwieszczenia o licytacjach docierają do grona potencjalnych nabywców w całym kraju

Dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców uprawnia do pozyskania informacji o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach

Pozwala kompleksowo obsługiwać sprawy z e-Sądu – wnioski i tytuły egzekucyjne składane do kancelarii w formie elektronicznej.

Elektroniczny system służący do ustalania rachunków bankowych dłużników

Elektroniczne zapytanie do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, w celu pozyskania danych osobowych i adresowych dłużnika

Elektroniczne zapytanie do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, w celu pozyskania danych osobowych i adresowych dłużnika.