1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa

Piotr Pietrasik Kancelaria Komornicza nr XV w Łodzi

 

Kontakt

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Sprawdź jakie licytacje nieruchomości odbędą się w najbliższym czasie…

Przejdź

Adres Kancelarii:

 

ul. Kolumny 155
93-611 Łódź

 

Obowiązek Informacyjny

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa Piotr Pietrasik Kancelaria Komornicza nr XV w Łodzi, z siedzibą w Łodzi (93-611), przy ul. Kolumny 155, REGON: 100706850, NIP: 7292327288.
  2. W celu należytej ochrony danych osobowych i sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@komornikpietrasik.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:

– podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;

– podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;

– innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z  przetwarzaniem danych.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Szybki kontakt E-mail

*wszystkie pola są wymagane; jeżeli nie znasz numeru sprawy wpisz "brak".

Podaj wynik działania:

10 - 7 =


Dodaj załącznik (maksymalnie 2 szt., każdy do 3MB)