(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa

Piotr Pietrasik Kancelaria Komornicza nr XV w Łodzi

 

Kontakt

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Sprawdź jakie licytacje nieruchomości odbędą się w najbliższym czasie…

Przejdź

Adres Kancelarii:

 

ul. Kolumny 155
93-611 Łódź

 

Obowiązek Informacyjny

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa Piotr Pietrasik Kancelaria Komornicza nr XV w Łodzi, z siedzibą w Łodzi (93-611), przy ul. Kolumny 155, REGON: 100706850, NIP: 7292327288.
  2. W celu należytej ochrony danych osobowych i sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@komornikpietrasik.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:

– podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;

– podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;

– innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z  przetwarzaniem danych.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Szybki kontakt E-mail

*wszystkie pola są wymagane; jeżeli nie znasz numeru sprawy wpisz "brak".

Podaj wynik działania:

5 + 9 =


Dodaj załącznik (maksymalnie 2 szt., każdy do 3MB)