(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

„Lex severior retro non agit. – prawo surowsze nie działa wstecz”

i

Wnioski egzekucyjne

1.    Wniosek o wszczęcie egzekucji – zgodny ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika

Wniosek niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, który należy po wypełnieniu złożyć w kancelarii wraz z tytułem wykonawczym (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

 

   wniosek_egzekucyjny_km.pdf


2.   Wniosek o wszczęcie egzekucji o alimenty

Wniosek niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, który należy po wypełnieniu złożyć w kancelarii wraz z tytułem wykonawczym (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

 

   wniosek_egzekucyjny_kmp.pdf


3.   Wniosek o poszukiwanie majątku Wniosek należy wypełnić jeśli wierzyciel chce zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

 

  wniosekmaj.pdf


4.   Wzór skargi na czynności komornika Skargę należy wypełnić oraz przesłać do kancelarii komornika.

 

   skarga.pdf