(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

„Hominem causa omne ius constitutum sit. – wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka”

i

Wnioski egzekucyjne

1.    Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, który należy po wypełnieniu złożyć w kancelarii wraz z tytułem wykonawczym
(tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

   wniosek_egzekucyjny_km.pdf


2.   Wniosek o wszczęcie egzekucji o alimenty

Wniosek niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, który należy po wypełnieniu złożyć w kancelarii wraz z tytułem wykonawczym
(tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

   wniosek_egzekucyjny_kmp.pdf


3.   Wniosek o poszukiwanie majątku

Wniosek należy wypełnić jeśli wierzyciel chce zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

  wniosekmaj.pdf