(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

30.03.2021 10:30 (ul. Byszewska 20, Łódź)

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2021-03-30 r. o godz 10:30 w sali D Sądu Rejonowego w dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A nieruchomości w…

Zobacz