(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

14.02.2023, 11:00 (Poznańska 31/6, Łódź)

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 lutego 2023 r. o godz 11:00 w sali nr D Sądu Rejonowego w dla Łodzi-Widzewa odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: udział 1/2 w nieru…

Zobacz