(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

Łódź, ul. Krzywa 10 (30.01.2020 13:00)

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30.01.2020 r. o godz 13:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego w dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A nieruchomoś…

Zobacz