(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

Łódź, ul. Podhalańska 12 (08.10.2020, 9:00)

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8. października 2020 r. o godz 09:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego w dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A n…

Zobacz