(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

09.05.2018 12:00 (Łódź, Sczaniecka 27)

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa – Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 9 maja 2018 r. o godz 12:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego w dla Łodzi Widzewa odbędzie się: P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: lokal niemieszkalny …

Zobacz