(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

07.07.2022 10:00 (Bukowiec, ul. Cisowa 1)

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07 lipca 2022 r. o godz 10:00 w sali D Sądu Rejonowego w dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości …

Zobacz