(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

„Nemo iudex in causa sua. – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie”

Praca w kancelarii

Osoby zainteresowane pracą w Kancelarii lub odbyciem stażu zawodowego
prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

piotr.pietrasik@komornik.pl

Proszę o zamieszczanie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych (CV lub listach motywacyjnych) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub ewentualnie na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

 KLAUZULE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH – REKRUTACJA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Piotra Pietrasika – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi (Kancelaria Komornicza nr XV w Łodzi) moich danych osobowych zawartych w curriculum vitae i liście motywacyjnym w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Piotra Pietrasika – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi (Kancelaria Komornicza nr XV w Łodzi) moich danych osobowych zawartych  w curriculum vitae i liście motywacyjnym w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego  na stanowisko ………………………………………………………………. i na potrzeby przyszłych rekrutacji.