(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

Łódź, Byszewska (07.08.2018 godz. 12:00)

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa – Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. o godz 12:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego w dla Łodzi Widzewa odbędzie się: D R U G A   L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: udział w wysokości 1/…

Zobacz