(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

Łódź, ul. Tatrzańska 85/56 (26.11.2019, 10:30)

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz 10:30 w sali nr IV Sądu Rejonowego w dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się: P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A nieru…

Zobacz

Łódź, ul. Strykowska 97A (03.12.2019, 11:00)

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03 grudnia 2019 r. o godz 11:00 w sali nr IV Sądu Rejonowego w dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A nieruchomości…

Zobacz

Łódź, Leśmiana 1/32 (03.12.2019 11:30)

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi- Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 03 grudnia 2019 r. o godz 11:30 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 odbędzie się: D R U G A   L I C Y T A C J A nieruchomości …

Zobacz