(42) 638-72-00; (42) 227-04-38 kancelaria@komornikpietrasik.pl

27.03.2018 11:30 (JĘDROWIZNA 28, Łódź)

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa – Piotr Pietrasik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 marca 2018 r. o godz 11:30 w sali nr IV Sądu Rejonowego w dla Łodzi Widzewa odbędzie się: P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: GRUNT ODDANY W UŻY…

Zobacz